CSA och Covid-19

Så arbetar Cheer Supreme under pandemin

Träningar
Träningarna anpassas hela tiden efter rådande situation och kan snabbt ändras. Under höstterminen har CSA genomfört allt från nästan vanliga träningar till digitala träningar. Vi gör olika avvägningar för olika lag eftersom restriktionerna påverkar lagen olika, och vi hänvisar därför till senaste information både från förening och just ditt lags tränare.

I dagsläget är alla idrottshallar stängda och inga träningar bedrivs. Även om det kommer nya riktlinjer som tillåter träningar så kommer alla lag ha olika terminsstarter där man tidigast börjar träna i februari. Detta eftersom CSA önskar att inte bara erbjuda träning, utan en träning som känns trygg för både aktiva, tränare och föräldrar. Genom att avvakta något kan vi delvis hantera nya restriktioner eller lättnader på bästa sätt, samt att smittoläget förhoppningsvis ser bättre ut senare under terminen.

Vissa lag, som groupstunt, delar av Reckless och hela Xpired har varit nerstängda under delar av säsongen då man inte fått stunta, vissa åldersgrupper inte fått träna osv. CSA bevakar såklart läget även för dessa lag och kommer att informera om någon träningsform blir aktuell för dessa grupper igen.

Avgifter
För träningslagen kommer inte den sena terminsstarten påverka antalet träningar. För tävlingslagen så påverkas både antal träningar samt träningsupplägg och tävlingar. Av den anledningen har CSA reducerat samtliga lags terminsavgifter, men framför allt tävlingslagens avgifter. Samt att CSA fakturerar delar av terminen åt gången, så att man inte betalar full avgift för en säsong som kanske halveras. Vi hoppas såklart att träningen ska återgå till det normala så fort som möjligt, men vi kommer alltid att ta det säkra före det osäkra vad gäller våra medlemmar och tränare. Förutsatt att säsong 21/22 blir hyfsat normal så kommer terminsavgifterna att återgå till det vanliga därefter. I annat fall kommer nya beslut tas av styrelsen och eventuellt justerade avgifter förmedlas till föreningens medlemmar.

Nya medlemmar/Uttagningar
I dagsläget ska man inte knyta nya kontakter och vi har därför fått uppmaningen att inte ta in nya medlemmar tills vidare. Av den anledningen vet vi inte heller hur uttagningar kommer att ske för tävlingslagen, samt att träningslagen inte kommer att fyllas på fastän det skulle finnas plats i dessa grupper. Vi kommer dock att bevaka läget och ta nya beslut allt eftersom läget ändrar sig. Men CSA ser positivt på möjligheterna att ta in nya medlemmar närmare höstterminen 2021 eftersom de som velat bör vara vaccinerade vid det laget och vi kan ha ett helt annat smittoläge vid den tiden. Man kan självklart anmäla intresse ändå. För träningslagens skull kan man ändå sätta upp nya medlemmar i kö och släppa in dessa när det är OK. Och för tävlingslagen kan det underlätta att i förväg veta ungefär hur intresset är för de olika lagen. Vid en anmälan binder man sig inte till något, men det gör att vi vet att man är intresserad, vi kan enkelt komma i kontakt med er om läget ändras, och man kan då ta ett beslut om man fortfarande är intresserad eller ej.

Du gillar kanske också...