Revisor

CSA söker fortfarande en revisor som kan granska räkenskapsåret 1 aug 2020 till 31 juli 2021. Om du, eller någon du känner, besitter kunskap inom ekonomi (det behöver ej vara en behörig revisor även om det är önskvärd) och kan tänka sig att granska föreningens ekonomi, så hör gärna av dig till styrelsen (se kontaktuppgifter nedan).

Vår tidigare revisor, Sofia, har avgått efter två år, vilket vi förstår till fullo samtidigt som vi kommer att sakna henne. Sofia har enbart en indirekt anknytning till vår förening och har ändå ställt upp ideellt i två år, vilket är oerhört tacksamt.

Då CSA inte är en ekonomisk förening finns det inget lagstadgad krav på att ha en behörig revisor, men föreningen ser det ändå som ytterst viktigt att någon utanför styrelsen granskar hur styrelsen har skött ekonomin. Detta ger en trygghet både för föreningens medlemmar att allt går rätt till, och för styrelsen som kan åtgärda eventuella misstag eller förbättra rutiner och säkerhetsarbete.

Föreningens kassör sköter bokföringen, vilket innebär att man som revisor enbart behöver granska utfört arbete, samt innan årsmötet skriva en kort revisionsberättelse och signera denna (CSA har tidigare exemplar om man är osäker på hur en sådan görs). Man behöver inte heller granska all bokföring om man inte känner för det, utan det vanliga är att det görs ett antal stickprov. Alla dokument och bokföring kan göras tillgänglig löpande eller som en samlad hög vid hel- eller halvår beroende på vad en eventuellt tillträdande revisor önskar.

Om CSA inte hittar någon som kan hjälpa till som revisor (exempelvis en ekonom, revisor etc) så kan föreningen bli tvungen att hyra in en sådan för denna säsongens granskning. Detta vill föreningen givetvis undvika då vi fortfarande är en ung förening som har en fortsatt ekonomi att bygga upp samtidigt som det fortfarande förekommer ett större antal nya inköp för att finansiera sådant som sporten kräver (dräkter, material etc). Så om du har kunskap inom ekonomi eller känner någon som har det, och som kan tänka sig att hjälpa CSA ideellt, så tveka inte på att höra av dig.

Man kan kontakta samtliga styrelsemedlemmar, men lämpligast är föreningens ordförande Janet.

Janet Kentz Norén: janet.k.noren@cheersupreme.se

Kontaktinformation till samtliga i styrelsen:

Du gillar kanske också...