Fakturering under VT21

Under VT21 har CSA reducerat sina priser, samt kommer att delfakturera terminen. Detta då det är ett osäkert läge och träningarna blir påverkade, även i de fall de genomförs.

Terminsavgiften faktureras med halva beloppet åt gången, och motsvarar då halva terminens träningar. Det innebär att när säsongen drar igång kring februari/mars så faktureras man enbart 500:- SEK. Först när antalet träningar som beloppet motsvarar (en halv termin) har genomförts faktureras man resten av terminsavgiften (ytterligare 500:- SEK). Om det är orimligt att kunna genomföra lika många träningar under resterande termin kommer beloppet givetvis att sänkas ytterligare.

För träningslagen reduceras avgiften med -100 SEK, vilket innebär att den maximala kostnaden inte kan gå över 1000:- SEK för vårterminen. Reduceringen är dock mindre än den som gjorts för tävlingslag, då CSA bedömer att träningslagen med nuvarande plan kommer få lika många träningar som under en vanlig termin, och att upplägget på träningarna inte påverkas i lika stor grad. Blir träningarna färre än väntat kommer givetvis det totala beloppet att vara lägre. 1000:- SEK är alltså det högsta möjliga beloppet för hela terminen, och det kommer faktureras i delbelopp om 500:-.

Tävlingslagen har normalt dubbelt så många träningar som träningslagen i veckan, samt tävlingar etc. Under pandemin beräknas många tävlingslag hamna på ca 1 gång/vecka alternativt ha kortare säsong vilket motsvarar ungefär samma snittsiffra (digital träning räknas inte in i detta), precis som träningslagen. Samt att allt av tävlingar etc är inställt. Utöver detta påverkas även träningsformen i högre grad. Av den anledningen reduceras tävlingslagens terminsavgift med -500:- SEK för vårterminen. 1000:- SEK är alltså det högsta möjliga beloppet för hela vårterminen, och det faktureras i delbelopp om 500:-. För de seniorer som för tillfället inte får återvända till hallen pga restriktioner kommer ingen faktura skickas, även om man deltar i digitala träningar eller enstaka utomhusträningar, och så kommer det att vara tills förutsättningarna ändras.

Föreningen har även köpt in Zoom för att bl.a. kunna bedriva digitala träningar. Information om hur man använder det skickas ut till de berörda grupperna.

Vid frågor om fakturering eller liknande, kontakta ina.figenschau@cheersupreme.se

Du gillar kanske också...