Covid-19: Detta kan du göra för att minska smittan i CSA

 • Stanna hemma vid minsta symptom
 • Om någon i din familj är sjuk, stanna hemma
 • Tvätta händerna innan du åker till hallen
 • Byt om hemma. Omklädningsrummen är ändå låsta
 • Fyll på vattenflaskan innan träning och inte i hallen. Dela inte vattenflaska med någon annan.
 • Undvik att åka kollektivt eller att samåka i högsta möjliga mån
 • Om du måste åka kollektivt så använd munskydd
 • Kom inte tidigt. Kom i tid. Du får inte gå in innan träningen börjar. Om du måste komma tidigt så klä dig varmt då du kommer att få vänta utomhus.
 • Om du kommer tidigt och måste vänta utomhus, se då till att hålla avstånd både från övriga som väntar, samt från entrén så att de som får gå in/ut ska kunna göra detta på tryggt vis.
 • Stå inte i korridor, entré eller andra utrymmen när du fått komma in. Du måste gå raka vägen till idrottshallen du ska träna i.
 • Café, omklädningsrum etc är stängt tills vidare. Om du inte kan åka hem mellan skola och träning får du hitta en annan lösning. Man får inte vistas i hallen före/efter sin träningstid.
 • Krama inte dina kompisar
 • Håll ca 1m avstånd från andra människor förutom under de 10 minuters-sessionerna som tillåts enligt strikta regler.
 • Följ tränarnas och föreningens råd och tvätta och sprita händerna enligt upplagd schema och enligt tränarnas uppmaningar.
 • Om du går i ett tävlingslag så måste du använda munskydd när laget utövar närkontakt. Lyssna på tränaren så att du använder munskyddet på rätt sätt.
 • Lyssna på din tränare. Reglerna finns till för både din och andras säkerhet. Även om du känner dig trygg så gör inte nödvändigtvis andra det och vissa regler måste följas enligt lag. 
 • Du som förälder, syskon eller kompis får inte närvara varken under träning eller i hallens övriga utrymmen. Du måste hålla dig utomhus eller på annan ort. Om ditt barn är beroende av din närvaro i hallen måste du kontakta CSA’s styrelse som i sin tur måste få en extra persons närvaro godkänd först. Detta är för att vi inte ska bryta mot pandemilagen. Föreningen har anmält antal personer som kommer närvara och fått detta godkänd. Om det tillkommer personer som inte är inräknade kan vi riskera att vi blir för många och bryter mot lagen, vilket kan få rättsliga påföljder. 
 • Hjälp föreningen att smittspåra, både för våra medlemmars skull, samhällets skull och för sporten som helhet. Om någon insjuknar under en träning eller strax därefter kan det finnas ett värde i att varna övriga lagmedlemmar som kan sätta sig i karantän. Föreningen kan vilja ställa in nästkommande träning om den ligger inom inkubationstiden och CSA kan rapportera till SCF som gör en samlad bedömning av hela cheersverige, för sportens bästa.
 • Dröj inte kvar i hallen eller övriga utrymmen efter träning. Ta på dig kläder osv så fort som möjligt och gå ända ut. Om du måste vänta på skjuts så gör du det utomhus, så ha varma kläder på dig.

Du gillar kanske också...