Covid-19: Riktlinjer för aktiva och vårdnadshavare

Hemma

 • Vid minsta symptom, stanna hemma
 • Om någon i familjen är sjuk, stanna hemma
 • Om du inte kan ta dig till träningen på annat vis än genom kollektivtrafik, så överväg om du ska åka alls. Åker du kollektivtrafik måste du använda munskydd. 
 • Samåk ej om det kan undvikas, och använd gärna munskydd om du måste samåka.
 • Byt om hemma. Omklädningsrummen är låsta.
 • Fyll på vattenflaskan innan träningen, inte i hallen.
 • Tvätta händerna innan du åker till träningen.
 • Munskydd är frivilligt, förutom för tävlingslagen under stunting/närkontakt. Det finns munskydd i hallen, men detta är givetvis en stor kostnad för föreningen. Önskar du använda munskydd så uppskattar CSA om du tar med egna. De små använder gärna munskydd fel, och då är det ingen större mening med munskydd. Överväg om ditt barn kan hantera munskydd (Man ska endast ta i öglorna som man spänner runt öronen. Man ska inte ta på själva munskyddet och munskyddet måste sitta över mun och näsa hela tiden)
 • Planera din tid. Om man kommer för tidigt till träningen får man inte gå in. Man måste då vänta i bilen eller utomhus. Se därför till att komma precis i tid. Det har planerats in några minuter extra under träningstiden för de aktiva att ta av sig ytterkläder, tvätta händer etc i hallen. Men de får inte gå in innan träningstiden har börjat. 
 • Om du åker kollektivt och blir tvungen att komma tidigt, så se till att ha varma kläder så att du kan stå utomhus tills du får gå in.

Innan/under träning

 • Om du börjar visa symptom under träningen ska du avbryta träningen direkt och vänta utomhus tills dina föräldrar kunnat hämta dig. Se därför alltid till att ha varma kläder som du kan vänta utomhus i. Åk inte kollektivt om dina föräldrar inte kan hämta dig. Fråga din tränare eller dina föräldrar om råd. Om du har en lång resa hem så försök att i förväg ha en reservplan för hur du ska ta dig hem om du skulle uppvisa symptom.
 • Under säsongens första två träningsveckor får man inte ha någon närkontakt alls. Vi räknas alla som nya kontakter på grund av träningsuppehållet och ska därför inte ha närkontakt i början. Om du är ny i ett lag får du heller inte ha närkontakt med laget de första två veckorna.
 • Efter två veckor får man trappa upp närkontakten gradvis
 • Närkontakt/stunt får endast utföras i omgångar om 10 minuter MAX. Smittoämnena ökar i takt med tid, och när de är tillräckligt många blir man smittsam. Att stunta längre än 10 minuter är därför farligt. Lyssna på din tränare och bryt direkt. Av samma anledning måste man ha minst 20 min annan aktivitet innan man kan stunta igen. Se till att hålla 1m avstånd under hela den tiden.
 • Vid närkontakt/stunt räknar endast tränaren, inte de aktiva. Man stuntar alltså helt i tystnad.
 • Vid närkontakt ska tävlingslagen använda munskydd
  • Munskydd är endast obligatoriskt under stuntsessionen. Att fortsätta använda munskyddet efteråt är valfritt. Går du i träningslag är allt valfritt då man gärna använder munskydd fel i de lägre åldrarna.
  • Man får inte ta på sitt munskydd.
  • Trä på munskyddet genom att ta i öglorna och spänna det runt båda öronen. Se till att det täcker mun och näsa. Munskyddet får inte dras ner vid något tillfälle.
  • Man får gärna använda samma munskydd inför nästa stuntsession, men man måste då vara noggrann med att endast ta av munskyddet genom att ta i öglorna som sitter bakom öronen och lägga ner munskyddet på sina saker på så vis att man kan ta på sig munskyddet igen på samma sätt. Håll koll på ditt munskydd. Är du osäker så tar du ett nytt i alla fall.
  • Har man tagit på sitt munskydd, vare sig man hade tänkt använda det igen eller inte, så måste man tvätta händerna. 
  • Använda munskydd ska kastas i soporna. Lägg dem inte på golvet!
 • Före och efter närkontakt ska man sprita händerna
 • Efter närkontakt ska man även tvätta händerna (ta av munskyddet först om du tänkt göra det).
 • Din tränare ställer fram munskydd och handsprit och hjälper dig med hur du gör.
 • Bilda inte kö vid toaletterna och håll avstånd hela tiden (förutom under stuntsessioner).
 • Efter 10 min närkontakt måste man göra annan aktivitet i minst 20 min innan man kan återgå till närkontakt. Det innebär att om man exempelvis stuntar i 10 min så går man sedan och tar av sig munskydd om man önskar det, tvättar och spritar sedan händerna, och därefter har man exempelvis hoppträning eller fys där man håller avstånd på minst en meter. Detta gör man i 20 minuter. Därefter kan man ta på sig munskydd, sprita händerna och stunta igen. Din tränare har koll på tiden och säger till när det är dags att byta.
 • Man får numera byta ut personer i stuntgrupper, men tränarna ska i största möjliga mån ändå undvika detta och fortsätta med låsta grupper på 5 personer.
 • Man ska helst inte passa på gympa eller stunt, och gör man det så är det inte tränarna som gör detta utan de aktiva som passar varandra. Tränarna får enbart passa om de begränsar antalet till ca 4 aktiva per tränare och passar samma personer varje träning.
  • Det bästa är om man inom sin stuntgrupp kan passa varandra på stunt eller gympa. 
  • OBS! Man får inte passa varandra på gympa, inom sin stuntgrupp, om inte tränaren har sagt att det är OK. Om man inte vet hur man ska passa kan man skada varandra och det är tränaren som bestämmer detta.

Efter träning

 • Dröj inte kvar när träningen är över. Skynda dig att ta på dig kläderna och lämna hallen så fort du kan.
 • Släng ditt munskydd i soptunnan
 • Stå inte för nära de andra när du tar på dig ytterkläder
 • Om du måste tvätta händerna så bilda inte kö vid toaletterna och håll avstånd.
 • Vänta inte på dina föräldrar eller kompisar i hall, entré eller övriga utrymmen efter träningen. Du måste gå rakt ut ur hallen. Har inte dina föräldrar kommit måste du vänta utomhus. Klä dig därför varmt så att du kan vänta utomhus vid behov.

Hemma

 • Om du blir sjuk under eller efter träningen ska du eller dina föräldrar meddela detta till tränaren eller styrelsen direkt. Detta då CSA måste smittospåra både för gruppens skull (exempelvis informera gruppen eller ställa in nästkommande träning för att se om flera har smittats) och för att rapportera vidare till SCF. Kontaktuppgifter finns bl.a. på hemsidan (www.cheersupreme.se)

Du gillar kanske också...