Covid-19 – Senaste nytt Feb 2021

Senaste riktlinjerna för Covid-19

Utifrån de senaste riktlinjerna från FHM, SCF, RF, Borås Stad, pandemilagen etc finns det nu en ny uppsättning regler. Dessa har ett preliminärt slutdatum i juni men kan mycket sannolikt ändras flera gånger undervägs.

Senaste riktlinjerna för Covid-19

Samtliga lag

 • Dessa regler gäller preliminärt t.o.m. 30 juni, men kan ständigt uppdateras
 • På grund av den nya pandemilagen så är det rörigare, vilket innebär att alla ska vara försiktiga när det kommer nya besked och invänta föreningens förtydligande
 • För vissa aktiva innebär nuvarande riktlinjer lättnader. Man ska dock inte nyttja dessa lättnader vid träningsstart då alla räknas som nya kontakter pga träningsuppehåll. Vid träningsstart eller när en ny medlem börjar i laget måste laget träna utan närkontakt i 2 veckor innan man försiktigt kan börja trappa upp närkontakt enligt reglerna.
 • För tillfället får föreningen ta in nya medlemmar. Detta kan ändras mycket snabbt.
 • Handsprit finns i skåpet i Sjuhäradshallen och alla huvudtränare har nyckel till det skåpet. Handspriten ska göras tillgänglig under träningen samt att man ska tvätta händerna före och efter träning samt före och efter närkontakt och eventuellt redskapsanvändning. Mattorna på golvet räknas som underlag, ej redskap. Om någon tränar i Lundby har respektive tränare med sig egen handsprit till sitt lag.
 • Byt om hemma. Alla omklädningsrum kommer vara låsta tills vidare.
 • För att kontrollera antal i hall och inte bryta lagen får ingen oanmäld närvara på träningarna. Gäller även föräldrar om inget annat har överenskommits och godkänts av CSA i förväg. I annat fall riskerar CSA att bryta mot lagen och föräldrar, vänner, syskon etc kommer att avvisas från Sjuhäradshallen.
 • Man får inte vänta i entré, korridor etc. Man måste gå direkt till sin hall. Är man tidig får man vänta utomhus.
 • Man får inte komma till hallen innan träning eller stanna kvar efter träning. Antalet i hallen baseras på registrerade tider och max antal utövare. Om man stannar kvar kan detta innebära att för många närvarar i hallen samtidigt, vilket blir ett lagbrott.
 • Cafeteria m.fl. ytor kommer vara låsta tills vidare eller under specifika tider. Räkna med att enbart närvara i hall under träningstid och inte behöva byta om, fylla på vattenflaska etc på plats.

Träningslag

Alla födda 02 eller senare (Flawless, Invincible, Precious, Rage):
Får stunta i 10 min (låsta grupper om max 5 personer, ej pyramider).
Detta gäller då mängden viruspartiklar ökar under en längre tid. Så om man tränar stunt i 10 min och sedan utför en annan aktivitet i minst 20 min, där man håller avstånd, så kan man återgå till att stunta i ytterligare 10 min. Man får alltså göra detta i flera omgångar under en träning med tillräckligt långa “pauser” emellan. Man rekommenderas att tvätta och sprita händer innan och efter varje stunt-session. Handsprit finns i hallskåpet.
– Man får inte prata, räkna osv i stuntgrupperna, det sköter tränaren eller utsedd person som håller avstånd. Detta är för att minska smittopartiklar vid närkontakt.
Undviker gemensamma omklädningsrum (dessa är för närvarande stängda ändå)
Helst träna utomhus
Bör undvika kollektivtrafik och samåkning till/från träning
– Man får inte passa på gympa eller stunt (gäller alla)

Alla födda 01 eller tidigare (Xpired):
Får inte träna inomhus
Får inte ha närkontakt/ingen passning
Måste byta om hemma
Måste hållas i grupper om ca 8 pers (9-10 är ok, 15 inte ok)
Får inte samträna med juniorer (inte ens utomhus)
Bör undvika kollektivtrafik och samåkning till/från träning

Tävlingslag

Alla födda 02 eller senare (Insurgent, Vicious, Reckless):
Får stunta i 10 min (låsta grupper om max 5 personer, ej pyramider).
Detta gäller då mängden viruspartiklar ökar under en längre tid. Så om man tränar stunt i 10 min och sedan utför en annan aktivitet i minst 20 min, där man håller avstånd, så kan man återgå till att stunta i ytterligare 10 min. Man får alltså göra detta i flera omgångar under en träning med tillräckligt långa “pauser” emellan. Man rekommenderas att tvätta och sprita händer innan och efter varje stunt-session. Handsprit finns i hallskåpet.
– Man får inte prata, räkna osv i stuntgrupperna, det sköter tränaren eller utsedd person som håller avstånd. Detta är för att minska smittopartiklar vid närkontakt.
Undviker gemensamma omklädningsrum (dessa är för närvarande stängda ändå)
Helst träna utomhus
Bör undvika kollektivtrafik och samåkning till/från träning
– Man får inte passa på gympa eller stunt (gäller alla)

Tränare

 • Tränare som inte kan undvika kollektivtrafik bör avstå helt från att hålla i träningar
 • Måste vara noggranna med att hålla tider för närkontakt/annan aktivitet.
 • Måste vara noggranna med att hålla övriga regler och säkerställa att föräldrar, vänner etc inte närvarar i hallen om detta inte har avtalats och godkänts av CSA i god tid innan.
 • Bör ständigt uppmana och påminna aktiva att följa reglerna
 • Måste vara medvetna om att brott mot regler t.o.m. kan vara olagliga, och föreningen som ytterst ansvarig kan behöva stänga ner de lag som inte sköter sig tills vidare.
 • Måste anmäla till tränaransvarig eller styrelsen så fort det finns en misstänkt eller bekräftad smitta i lagen. Detta är för att CSA och SCF ska kunna smittspåra.

Du gillar kanske också...