Dessa smittskyddsåtgärder använder CSA

  • CSA informerar aktiva, tränare och vårdnadshavare om hur man tränar så säkert som möjligt
  • CSA håller sig ständigt uppdaterade gällande de senaste restriktionerna och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten, regeringen, kommunen, Svenska Cheerleadingförbundet och därigenom även Riksidrottsförbundet, samt följer givetvis pandemilagen.
  • Tränarna i CSA är välinformerade kring hur de ska arbeta under träningarna, var handsprit m.m. finns och vad de bör tänka på.
  • CSA har vidtagit en rad åtgärder för att kunna följa restriktioner, önskemål och rekommendationer på bästa sätt. 
  • CSA uppmanar alla som uppvisar symptom under eller kort efter träning att testa sig för Covid-19.
  • CSA uppmanar alla medlemmar att anmäla smitta som uppstått under eller kort efter träning, för att kunna smittspåra och vidta eventuella försiktighetsåtgärder.
  • CSA är noga med att reglerna som föreningen har satt upp och kommunicerat ut följs. I vissa fall kan det vara ett direkt lagbrott att inte följa reglerna. Om tränare, aktiva, vårdnadshavare eller andra personer inom CSA inte följer reglerna kan föreningen behöva vidta åtgärder och skärpa restriktionerna eller kanske till och med pausa träningsverksamhet tills vidare. Om alla hjälps åt att följa reglerna kan vi istället ha en säker och funktionell träningsform under våren.
  • Föreningen har munskydd och handsprit i hallen. Toaletternas inventarier står fastighetsägaren för, men CSA kan hjälpa till att förmedla eventuellt ökad behov av städ, tvålpåfyllning osv.

Du gillar kanske också...