Aktuellt: för de som startar träning i februari

I dagsläget har Borås bestämt att återgå till distansstudier för högstadie- och gymnasieelever. För närvarande har CSA inte fått direktiv från kommunen, men har varit i kontakt med smittoskyddet i Västra Götaland då vissa aktiva i dessa åldrar påbörjar sin träning denna och nästa vecka. Rekommendationen är att om man har varit i andra regioner under sportlovet eller har haft ett antal nya kontakter inom regionen, så bör man avstå träning inom 1-2 veckor. CSA kan inte avgöra hur våra medlemmar har skött sig under den senaste veckan och rekommenderar att alla medlemmar tittar på sitt eget beteende och noga överväger om man kan utgöra en risk för andra genom att komma på träningen, eller inte. Det räcker inte att vara symptomfri efter en mängd nya kontakter och vistelse i andra regioner. Man kan fortfarande bära på smittan som dessutom kan bryta ut så sent som 14 dagar senare. Så tänk er nogrant för och avvakta 1-2 veckor om ni är osäkra. Vår förening, våra tränare och våra aktiva närvarar under förtroendet att övriga som närvarar sköter sig. Om detta missköts kan det drabba många. Om alla tar sitt ansvar kan föreningen istället bedriva en så bra verksamhet som möjligt under pandemin, där så många som möjligt kan vara med.

Du gillar kanske också...