OM OSS

Vår förenings värdegrund bygger på samhällets grundläggande värdegrund, och vi förespråkar ett varmt och inkluderande beteende. Föreningens medlemmar har ett ansvar att följa de regler och riktlinjer som finns, samt att ständigt sträva efter att följa föreningens värdegrund.

tack5

Föreningens syfte mål och vision

CSA`s (Cheer Supreme Allstars) främsta syfte är att skapa en förening där alla känner sig inkluderade och trygga, finner en glädje för sporten och en ständig vilja att utvecklas och nå nya framgångar. Föreningens syfte är att genom positiva och utvecklande riktlinjer och arbetssätt kunna föra föreningen och dess medlemmar framåt, med en stabil grund att stå på och en stark framåtanda.


Föreningens mål och vision är att bli en framstående och erkänd förening inom cheerleading, där glädje, gemenskap och kunskap genomsyrar föreningen och där medlemmarna står i centrum för de beslut som tas. Föreningen har även som vision om att uppnå framgångar internationellt.