Att byta cheer-förening

Att byta cheer-förening

Om du vill byta till eller från mellan CSA och en annan cheer-förening så finns det några saker och datum som man kan behöva veta. Detta är regler som gäller för alla cheer-föreningar i Sverige, och man kan därför även hitta informationen på SCF’s hemsida: https://www.cheerleading.se/sida/?ID=238835

För att få representera en förening på tävlingar eller andra aktiviteter via SCF måste man vara licensierad. Detta sköter din förening åt dig, vilket är varför man måste tacka ja eller nej till ett visst lag inom en viss tid och ange kontaktuppgifter inom en viss tid. Det är för att föreningen ska kunna licensiera dig i tid. Gamla medlemmar behöver bara tacka ja till ett lag för att omlicensieras. Ett byte av förening måste ske inom korrekt tidsfönster. Byter man för sent får man fortfarande träna med den nya föreningen, men inte tävla med den nya föreningen förrän säsongen därpå.

Om man har en tävlingslicens och man byter förening måste man signera ett övergångsavtal. Det innebär att medlemmar i träningslag inte måste göra detta. Övergångsavtalet signeras av dig eller vårdnadshavare om du är under 18 år. Det ska också signeras av båda föreningarnas ordförande. Ingen förening får ställa ett ekonomiskt krav vid en övergång och föreningarna brukar sköta signeringen och överlämningen av övergångsavtalet åt dig.

Övergångsperioder

Ålder t.o.m. 11 år, level 1-3: Fri övergång under hela säsongen. Kan ej nekas övergång men övergångsavtal krävs.
Ålder fr.o.m. 12 år, level 1-2: Fri övergång mellan 10 juli och 10 december. Kan ej nekas övergång under denna period. Byte efter 10 december innebär att man inte får tävla med ny förening, enbart träna.
Ålder fr.o.m. 12 år, level 3-6: Fri övergång mellan 10 juli och 10 oktober. Kan ej nekas övergång under denna period. Byte efter 10 oktober innebär att man inte får tävla med ny förening, enbart träna.

Licenserna gäller bara per säsong. Har man varit inaktiv föregående säsong eller enbart gått i träningslag och haft träningslicens behövs inget övergångsavtal vid byte av förening, utan då räknas man som ”ny”.