CSA’s sponsorer

Elkontakt
Myrås El

Cheer Supreme Allstars är oerhört tacksamma för sina sponsorer! Tack vare deras stöd kan vi utveckla föreningen ytterligare och hantera större kostnader än vad vi hade klarat av i vanliga fall. Ovan kan ni se några av våra sponsorer. Vi har även sponsorer som inte önskar att synas, och till dem vill vi ändå rikta ett stort tack! Stötta gärna de företag som stöttar oss, så främjar ni både företagen och föreningen.

Vill du eller ditt företag stötta oss? Kontakta oss via info@cheersupreme.se så berättar vi mer!