Detta ingår i avgiften

Vad ingår?

Generellt

I CSA betalar man en medlemsavgift per säsong samt en terminsavgift per termin. Detta och lagförsäljningar är tänkt att finansiera säsongens utgifter, vilket innebär att man som förälder generellt inte betalar något mer utöver detta. Samtliga lag inom föreningen säljer Bingolotter inför uppesittarkvällen den 23 december. Utav denna försäljning så går 50% av vinsten till föreningen och 50% av vinsten till respektive lag (baserad på mängd sålda lotter). I övriga lagförsäljningar går hela vinsten till respektive lag om inget annat förmedlas. Träning ingår givetvis i våra avgifter. Under pandemin har antal träningar minskat för många lag, vilket därmed har lett till sänkta kostnader för berörda terminer och lag.

Trainingkit

I avgiften ingår ett så kallad trainingkit, som ser olika ut från lag till lag och säsong till säsong. Syftet med detta är att samtliga lagmedlemmar ska ha profilkläder som de kan träna i och känna en samhörighet genom utan att det påverkas av ens ekonomiska förutsättningar.

Träningslag 20/21
Tävlingslag 20/21

Lagaktiviteter

Under särskilda omständigheter, som exempelvis den rådande pandemin, så kan det se annorlunda ut. Men i vanliga fall förväntas tränarna i varje lag att hitta på lagaktiviteter, stora som små, och dessa finansieras normalt av lagkassan. Det kan röra sig om allt från en liten lagfika till en större utflykt, övernattning eller annat. Alla lag genomför minst en försäljning per säsong för att fylla på lagkassan, vilket ska finansiera lagaktiviterer och andra lag-relaterade kostnader. Vissa föreningsaktiviteter kan även förekomma och dessa finansieras normalt av föreningen. Undantag är exempelvis en mindre inträdesavgift vid uppvisningar.

Träningslag

För träningslagen brukar trainingkit innebära en förenings-Tshirt, men det kan variera. Träningslagen brukar oftast hjälpa till med bingolotto-försäljningen då detta är lättsålda varor, men i övrigt förekommer det normalt inga lagförsäljningar för dessa lag. Ibland får man riktlinjer om önskad antal sålda lotter, men alla har olika förutsättningar att sälja dessa och man kan därför alltid returnera de man inte sålt inom utsatt tid. Träningslag tävlar inte, utan tanken är att man ska förberedas inför tävling. Det eller de träningslag som är närmast tävlingslag kan eventuellt deltaga i en tyckartävling för sådana lag om det känns lämpligt. Eventuella kostnader för tyckartävling, lagaktiviteter etc ska normalt finansieras av lagkassan och träningsavgiften.

Tävlingslag

För tävlingslagen ingår det också ett trainingkit, vilket oftast består av en över- och underdel. Varje tävlingslag får sin egen design i sin egen lagfärg. Tävlingslagen säljer Bingolotter varje år inför uppesittarkvällen den 23e december. Tävlingslagen brukar få riktlinjer kring önskad antal lotter sålda, men förutsättningar att sälja kan se olika ut och man kan därför alltid returnera det man inte har sålt i tid. Utöver detta har tävlingslagen oftast en försäljning per termin och dessa försäljningar hjälper till att täcka lagaktiviteter samt tävlingskostnader som resa, tävlingsavgift, mat m.m. Tävlingslag försöker tävla i 2-3 tävlingar per säsong, men det kan bli fler eller färre beroende på tillgång och framgång. Vanligtvis tävlar man i NALC i slutet av höstterminen samt DM och Jamfest under vårterminen. Samtliga tävlingskostnader, lagaktiviteter m.m. ska normalt finansieras av träningsavgift och lagkassa.