Privatlektioner

Privatlektioner

Privatlektioner eller så kallade ”privates” är något som föreningen erbjuder via sina tränare. CSA har exempelvis tränare med lång och bred erfarenhet inom bl.a. stunt och gymnastik, och när dessa tränare har möjlighet så annonseras tiderna ut via föreningens mail, hemsida etc. Dessa privatlektioner är inte kostnadsfria, men kostnaden varierar beroende på bl.a. träningens utformning och vad tränaren kan erbjuda. Tidigare har CSA exempelvis erbjudit 1h gymnastik för 300:- för en enskild person eller 200:- vardera om man delar tiden med en kompis. Föreningen tar en liten del av inkomsten, men majoriteten av beloppet går till tränaren som håller i privatlektionen.

Av säkerhetsskäl samt praktiska skäl hålls privatlektionerna normalt samma tid som något utav föreningens andra lag tränar. Det innebär att tränaren och den aktive inte är ensamma i hallen, och är olyckan framme eller att träningen av annat skäl måste brytas temporärt, så finns andra ledare nära till hands. Som vårdnadshavare är du alltid välkommen att närvara vid en privatlektion. Men man bör alltid vara medveten om att det kan påverka både den aktiva och tränaren, och man bör exempelvis spara frågor till slutet av passet.

Är man inte nöjd med träningen kan man alltid kontakta föreningens styrelse eller tränaransvarig, så kommer CSA att titta närmare på om något bör hanteras annorlunda framöver. Men hittills har CSA fått varm respons och längtar till att åter kunna erbjuda privates efter pandemin.

Det är ett utmärkt tillfälle om man som aktiv börjar känna att man släpar efter på en av sportens grenar, eller att man vill utvecklas över den nivå man idag tränar på, att få coachning som passar just dig och av någon kunnig inom området. Det händer de flesta att man upplever att man ”kör fast” i utvecklingen, och ibland behöver man hjälp att ta sig vidare. Oftast får man även övningar man kan göra hemma för att kunna bygga upp en viss teknik, styrka eller annat som behövs för att behärska en specifik övning. På så vis undviker man att komma på träning efter träning och känna att man inte kommer vidare i utvecklingen.

Under pandemin har privatlektionerna varit pausade, men de kan eventuellt komma att återupptas under säsong 21/22.