Säsong 21/22 i CSA

Säsongens lag 2021/2022

Lagen inför säsong 21/22 är ännu inte bestämda. Detta är vanligt, men i år har vi flera särskilda omständigheter att ta hänsyn till, vilket innebär att vi kan släppa lagen både tidigare och senare än vanligt.

Vi väger exempelvis in vilka tränare och aktiva vi har i nuläget, vilka åldersspann och svårighetsnivåer de befinner sig på och kommer att befinna sig på under hösten 2021. Vi bedömer vilka som kan tänkas sluta eller fortsätta, vilka som kan tänkas vilja börja hos oss osv. Därför kan man både som tränare och aktiv höra av sig redan nu för att anmäla ett intresse. Man berättar då lite om sin ålder och sin erfarenhet och kunskap, så hör vi av oss. Notera att träningslag alltid sköts rullande, och man släpps in i mån av plats och under restriktionernas temporära form. Man har alltså ingen uttagning eller liknande för träningslag, däremot så bestäms åldersspannen och svårighetsnivåerna på dessa lag (inför nästa säsong) utefter de aktiva och tränare som vi tror oss ha underlag för. Så man får alltid vara beredd på att laget man tränar i kan se annorlunda ut under nästkommande säsong.

Om man som coach anmäler ett intresse redan under våren 2021 så är detta en allmän intresseanmälan som inte är bindande. CSA kommer att höra av sig och man kan därefter diskutera intresse, önskningar, nivå av engagemang osv. Först när man blir tillfrågad att coacha ett specifikt lag kommer föreningen förvänta sig att man står vid sitt ord om man tackar ja. Det samma gäller om vi annonserar ut att vi söker tränare till specifika lag, levels eller klasser. Anmälan är fortfarande inte bindande förrän man har blivit tillfrågad och har tackat ja.

Om man som aktiv anmäler ett intresse till ett tävlingslag redan under våren 2021, vare sig man är befintlig medlem eller ny medlem, så är även dessa anmälningar allmänna och inte bindande. Man kan se det som att man gör CSA uppmärksam på att man finns och har ett intresse av att börja eller fortsätta nästa säsong om man kommer med i det/de lag eller levels man önskar gå i. Detta hjälper CSA att skapa lag som motsvarar det de aktiva önskar att CSA har. Det kan exempelvis finnas önskemål från både gamla och nya aktiva att starta en level, klass eller åldersnivå som CSA inte har just nu. Om vi vet att det finns tillräckligt många som är intresserade så kan vi ta med det i planeringen och se vilka lag som är möjliga att starta eller ej.

Då det inte förekommer tävlingar under våren kan man rent tekniskt byta förening redan nu. Det kan man alltid göra, när som helst under en säsong. Men byter man efter övergångsperioden så får man inte tävla förrän den säsongen är avslutad. Om något lag har en öppen position, om man vill testa på föreningen i lämplig nivå eller av annan anledning vill provträna redan under denna säsongen är det alltså inte omöjligt, då säsongens tävlingar är inställda. Dock kommer föreningen alltid att fråga tränarna först om de har möjlighet att hantera detta utöver den vanliga träningen, vi kommer ta hänsyn till restriktioner med mera för att det ska vara så smittsäkert som möjligt både för gamla och nya medlemmar och om vi får ta in medlemmar just då. Vi kommer även ta hänsyn till om det är nödvändigt eller om det t.ex. är för nära terminsavslutning för att det ska vara genomförbart. Men möjligheten finns och om allt känns bra för aktiv, tränare och förening så kan man erbjudas den möjligheten.

Först när vi annonserar ut anmälningar till specifika lag, vare sig det görs via formulär, provträningsanmälan, videoansökningar eller annat, så blir en anmälan mer seriös. Den är fortfarande inte bindande, men CSA förväntar sig då att man har ett seriöst intresse av att börja/fortsätta. Efter att en eller flera uttagningar har genomförts enligt de restriktioner som finns just då, så kommer man att få ett erbjudande om att börja i lämpligt lag. Tackar man ja till den platsen så ska ett övergångsavtal ordnas mellan föreningarna. Innan man själv (eller målsman om man är under 18) och båda föreningarna har signerat avtalet så är det inte bindande. Men man tar upp en lagplats som andra kan vara intresserade av, så man bör oavsett inte tacka ja om man inte känner sig hyfsat säker på att man vill börja. Man brukar få ett slutdatum för när avtalet behöver signeras, så att man får tid att överväga sitt beslut.

Man bör även vara medveten om att olika personer kan erbjudas en lagplats vid olika tillfällen. Om CSA exempelvis har ett Senior level 2-lag men inget junior level 2-lag, och tre juniorer med level 2- kunskaper söker, så kan man vilja sätta dessa i seniorlaget. Men hur många juniorer man får ha beror på hur många seniorer man har i laget. Då kan man exempelvis vilja vänta med att erbjuda juniorerna en plats tills man vet att tillräckligt många seniorer har tackat ja. Det kan även vara så att vissa stuntpositioner är en bristvara medan andra finns i överflöd. Man kan då inte erbjuda platser till alla med exempelvis bäst gympa, om det innebär att man har 15 flyers i laget. Då får man erbjuda ett visst antal flyers de första positionerna, och om någon tackar nej så kan man då erbjuda den positionen till nästa flyer (om man inte är beredd och anses kunna lära sig en ny position och det samtidigt önskas av tränarna). Det kan innebära att olika personer får besked i olika omgångar, och varje år ser processerna och lagens specifika behov olika ut. CSA brukar därför meddela att alla ska ha fått svar inom ett visst datum. Så länge det datumet inte har passerat kan man alltså fortfarande erbjudas en plats i ett lag.

Såhär ser åldersfördelningen ut enligt SCF under säsong 21/22 för tävlingslag (se nedan). Det finns tidigare bestämmelser gällande hur många yngre eller äldre som kan få dispens i olika åldersgrupper. Dessa kan komma att ändras inför säsong 21/22 då föregående säsong varit speciell och särskild påfrestande för vissa åldersgrupper. Därför har vi inte lagt in dessa tabeller på hemsidan ännu. Men så fort vi vet vad som gäller inför säsong 21/22 så kommer vi att komplettera den informationen. Ni kan även hitta de uppdaterade tävlingsreglerna och åldersfördelningarna på SCF’s egna hemsida: https://www.cheerleading.se/nyheter/?ID=155145&NID=768844