Skadeanmälan

Såhär ska man göra efter att en aktiv eller tränare har skadat sig

Alla aktiva och tränare är försäkrade. Försäkringen gäller för föreningsaktiviteter som träning, tävling etc, samt direkt resa till/från dessa tillfällen. Be den skadade tränaren eller den skadade medlemmens vårdnadshavare (enbart om medlemmen är under 18) att anmäla skadan. Det gör de via Svenska Cheerleadingförbundets försäkringsbolag. När de har fyllt i anmälan ska även du eller annan föreningsrepresentant fylla i och signera längst ner på skadeanmälan. Detta är för att intyga att det vårdnadshavare eller medlem har angivit i skadeanmälan stämmer överens med det som faktiskt har hänt. Den skadade eller dennes vårdnadshavare får därefter tillbaka skadeanmälan och skickar in den till adressen som anges på försäkringsbolagets hemsida. Försäkringsbolaget har även ett telefonnummer man kan ringa om man är osäker på hur formuläret ska fyllas i. Det finns även information på hemsidan som riktar sig till våra medlemmar, dit du kan hänvisa dem för mer information.

CSA’s information på hemsidan hittar du HÄR

Läs mer om hur man skadeanmäler via SCF’s hemsida: https://www.cheerleading.se/sida/?ID=238836

Eller gå direkt till skadeanmälan (klicka på ”Olycksfall”): https://www.svedea.se/gruppforsakringar/cheerleading/skadeanmalan

Du kan även läsa mer om vad försäkringen innebär HÄR.