Sociala medier

Sociala medier

CSA använder sociala medier och hemsidan för information, marknadsföring m.m. Vi använder även bilder och videos på våra medlemmar, både från träningar, tävlingar och andra föreningssammanhang. Som medlem får man alltid ge sitt medgivande till att synas i sociala medier, hemsida etc vid säsongsstart. Har man nekat till detta ska bilderna heller inte förekomma i dessa medier. Har CSA på något sätt brustit i detta så önskar vi att man kontaktar oss omgående så att vi kan åtgärda detta. Det gör man enklast genom att maila info@cheersupreme.se.

Har man gett sitt medgivande så kan man alltid ångra sig. Att man signerar ett medgivande är för att föreningen inte ska göra något som exempelvis är olagligt eller av en medlem oacceptabelt. Men man kan alltid ångra sig och i så fall bör man kontakta CSA omgående så att medgivandet kan ändras. Önskar man att få tidigare bilder borttagna från sociala medier etc så löser givetvis föreningen detta. Föreningen ansvarar dock inte för vad exempelvis tävlingsarrangörer eller privatpersoner fotar och filmar vid tävlingar eller andra tillfällen som är öppna för allmänheten, utan där får man själv kontakta respektive person/företag/förening. Har man gett sitt medgivande till CSA men vill att en specifik bild plockas bort löser föreningen givetvis detta. Du kontaktar oss enklast genom att maila till info@cheersupreme.se.