CSA och Covid-19

Så arbetar Cheer Supreme under pandemin TräningarTräningarna anpassas hela tiden efter rådande situation och kan snabbt ändras. Under höstterminen har...