Bli styrelsemedlem

Bli Styrelsemedlem

CSA har i dagsläget en liten styrelse, och vi hoppas därför på att bli flera styrelsemedlemmar under nästkommande säsong. Att vara med i styrelsen innebär en verklig möjlighet att påverka och utveckla föreningen. Och ju fler vi är, ju bättre. Vi önskar även att ha en styrelse med bredd både vad gäller ålder, kön och roll i föreningen (t.ex. tränare, föräldrar etc) för att kunna se hela föreningens aspekter inom olika områden. Vill du vara med och utveckla Cheer Supreme Allstars? Kontakta oss redan idag, så får du möjlighet att exempelvis ställa frågor innan du anmäler ett intresse. Styrelsen har historiskt varit väldigt flexibel och anpassat uppgifter och belastning utefter vad dess medlemmar kan och hinner.

Man kan alltid höra av sig till styrelsen eller valberedningen om man själv önskar att vara med i styrelsen, eller om man vill tipsa om någon som skulle vara lämplig att vara med i styrelsen. Valberedningen kontaktar så dig eller den föreslagne personen innan årsmötet och frågar hur man ställer sig till ett sådant uppdrag. Alla som har anmält intresse eller föreslagits samt godkänt förfrågan från valberedningen kommer därefter att presenteras inför och under årsmötet. Under årsmötet får alla röstberättigade medlemmar rösta på den eller de medlemmar som man vill se i styrelsen, samt vilka som borde få exempelvis ordförandepost. Man kan även föreslå styrelsemedlemmar på årsmötet som inte har annonserats ut i förväg, men man bör såklart säkerställa att personen i fråga kan svara på om hen är intresserad eller ej.

Styrelsens kontaktuppgifter hittar du i menyn samt via nedan länk. Valberedningen består under säsong 20/21 av tränarna Ebba Andersson och Filippa Runesson. Även deras kontaktuppgifter finns under hemsidans meny samt länkarna nedanför.