Policy och handlingsplan

doping/droger/alkohol/tobak

CSA har nolltolerans mot doping, droger, alkohol och tobak. Ibland kan det vara mindre uppenbart vad som faktiskt är doping och det är främst medlemmens ansvar att säkerställa att man inte dopar sig. Exempelvis kan astmamedicin klassas som doping. Det är därför viktigt att man som medlem läser igenom CSA’s antidoping-policy och vet vilket ansvar både förening och du som medlem har. Droger är i de flesta fall olagliga. Även om man använder droger som ännu inte har förbjudits har CSA nolltolerans för användning av sådana preparat. Alkohol får ej nyttjas i föreningssammanhang av någon som representerar föreningen. Som förälder innebär det att om man exempelvis hjälper till i kiosken vid en uppvisning är man inte berusad eller intar alkohol. Man får i sådana fall lämna sitt uppdrag. Som tränare eller aktiv att nyttja alkohol i föreningssamband kan straffas hårdare, och kan leda till bl.a. avstängning. Är man minderårig kan även vårdnadshavare och eventuella myndigheter kopplas in. Vid droganvändning är påföljderna ännu strängare. Många preparat räknas även som doping i tävlingssammanhang, så förutom att riskera en anmälan till polis, socialstyrelse eller annan lämplig myndighet, så riskerar man även att stängas av från sporten och föreningen under en lång tid. CSA är medveten om att droganvändning bland unga förekommer och att man inte nödvändigtvis förstår att man använder det som klassas som droger eller faktiskt har ett missbruk. CSA’s mål är en ren sport och en ren förening där man vinner och förlorar på lika villkor. Om du misstänker att någon bryter mot föreningens policy så önskar CSA att få information. Då kan CSA vidta lämpliga åtgärder utefter varje fall. Kontakta styrelse, headcoach eller tränaransvarig.

Energidrycker

Energidrycker är drycker som innehåller uppiggande ämnen som kan vara mycket farliga för kroppen och kan leda till hjärtklappning, njursvikt, kramper, yrsel, andningssvårigheter och i värsta scenario dödsfall. CSA har därför nolltolerans mot energidrycker och varken medlemmar, tränare eller närvarande personer (exempelvis föräldrar som närvarar på träningen) får inta eller uppvisa energidrycker i samband med träning. Detta innebär att från det att man kliver in i hallen tills man lämnar hallen samt i andra föreningssammanhang som tävlingar etc omfattas man av dessa regler.

Läkemedel

Vissa läkemedel som salvor, ADHD-medicin, astmamedicin m.m. kan klassas som dopingpreparat. Om man tar läkemedel regelbundet eller exempelvis under tränings- eller tävlingssammanhang bör man kolla upp sina läkemedel. Man kan kolla upp sin medicin på antidoping.se. Skriv bara in din medicin i sökfältet för röd-gröna listan och få svar direkt, läs igenom WADA’s dopinglista eller läs på mer om vad som gäller för just dig. För elitidrottare är reglerna strikta. Man måste söka dispens i förväg och få den godkänd för att använda medicin i tävlingssamband. För tävlande på lägre nivåer kan det vara annorlunda. Då kan man ibland söka dispens retroaktivt efter exempelvis ett positivt dopingtest.

Kosttillskott

Många kosttillskott kontrolleras inte tillräckligt och kan innehålla dopingklassade ämnen, oavsett vad som står på innehållsdeklarationen. Man avråds därför starkt från att använda kosttillskott i annat än medicinskt syfte, där kontrollerna ser annorlunda ut. Det är till skillnad från andra preparat svårt att faktiskt veta hur innehållet ser ut och själv kontrollera detta, och man riskerar att åka fast för doping utan att medvetet ha försökt dopa sig.

Dopingkontroll

Som medlem kan du kallas till en dopingkontroll. Du är då skyldig att delta i en sådan kontroll. Att inte deltaga i eller aktivt fördröja en dopingkontroll hanteras av föreningen som ett positivt dopingtest. Är du omyndig kan föreningen känna sig manad att göra en orosanmälan till Socialstyrelsen och det kan oavsett leda till lång avstängning från föreningen.

Övriga länkar:

Policy och handlingsplan doping:droger:alkohol:tobak CSA

Det finns kunskap och hjälp att få, och vill du som medlem eller vårdnadshavare öka din kunskap om droger kan du bland annat läsa på mer här:


  • Polisen: https://polisen.se/lagar-och-regler/lagar-och-fakta-om-brott/narkotikabrott-/
  • 1177: https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/sjukdomar–besvar/psykiska-sjukdomar- och-besvar/beroende-och-skadligt-bruk/alkohol-och-narkotika-riskbruk-skadligt-bruk- och-beroende/
  • https://antidoping.se/
  • Handlingsplan och arbetsmaterial hos RF-sisu: https://www.rfsisu.se/download/ 18.2edc70c8184d1e4f750a9027/1670417277512/andt_handlingsplan1.pdf