Antidoping

Antidoping

CSA har nolltolerans mot doping, men vad som faktiskt är doping kan vara mindre uppenbart och det är främst medlemmens ansvar att säkerställa att man inte dopar sig. Exempelvis kan astmamedicin klassas som doping. Det är därför viktigt att man som medlem läser igenom CSA’s antidoping-policy och vet vilket ansvar både förening och du som medlem har. CSA’s mål är en ren sport och en ren förening där man vinner och förlorar på lika villkor. Om du misstänker att någon intar ett dopingpreparat kan du givetvis själv anmäla detta till lämplig myndighet. Bevittnar du ett faktiskt lagbrott kan du exempelvis vara skyldig att kontakta polisen. Men CSA har både ansvar, kunskap och verktyg som innebär att oavsett vad du som privatperson väljer att göra så önskar CSA att få information vid misstanke. Då kan CSA vidta lämpliga åtgärder utefter varje fall. Kontakta styrelse, tränaransvarig eller info@cheersupreme.se.

Energidrycker

Energidrycker är drycker som innehåller uppiggande ämnen som kan vara mycket farliga för kroppen och kan leda till hjärtklappning, njursvikt, kramper, yrsel, andningssvårigheter och i värsta scenario dödsfall. CSA har därför nolltolerans mot energidrycker och varken medlemmar, tränare eller närvarande personer (exempelvis föräldrar som närvarar på träningen) får inta eller uppvisa energidrycker i samband med träning. Detta innebär att från det att man kliver in i hallen tills man lämnar hallen samt i andra föreningssammanhang som tävlingar etc omfattas man av dessa regler.

Alkohol och droger

CSA har nolltolerans mot alkohol och droger, och droger är i de flesta fall olagliga. Även om man använder droger som ännu inte har förbjudits har CSA nolltolerans för användning av sådana preparat. Alkohol får ej nyttjas i föreningssammanhang av någon som representerar föreningen. Som förälder innebär det att om man exempelvis hjälper till i kiosken vid en uppvisning är man inte berusad eller intar alkohol. Man får i så fall lämna sitt uppdrag. Som tränare eller aktiv att nyttja alkohol i föreningssamband kan straffas hårdare, och kan leda till bl.a. avstängning. Är man minderårig kan även vårdnadshavare och eventuella myndigheter kopplas in. Vid droganvändning är påföljderna ännu strängare. Många preparat räknas även som doping i tävlingssammanhang, så förutom att riskera en anmälan till polis, socialstyrelse eller annan lämplig myndighet, så riskerar man även att stängas av från sporten och föreningen under en lång tid. CSA är dock medveten om att droganvändning bland unga förekommer och att man inte nödvändigtvis förstår att man använder det som klassas som droger eller faktiskt har ett missbruk. Det finns kunskap och hjälp att få, och vill du som medlem eller vårdnadshavare öka din kunskap om droger kan du bland annat läsa på mer här:
Polisen: https://polisen.se/lagar-och-regler/lagar-och-fakta-om-brott/narkotikabrott-/
1177: https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/sjukdomar–besvar/psykiska-sjukdomar-och-besvar/beroende-och-skadligt-bruk/alkohol-och-narkotika-riskbruk-skadligt-bruk-och-beroende/

Medicin

Vissa mediciner som salvor, ADHD-medicin, astmamedicin m.m. kan klassas som dopingpreparat. Om man tar mediciner regelbundet eller exempelvis under tränings- eller tävlingssammanhang bör man kolla upp sin medicin. Detta ansvaret ligger ytterst hos den som använder medicinen. Man kan kolla upp sin medicin på antidoping.se. Skriv bara in din medicin i sökfältet för röd-gröna listan och få svar direkt, läs igenom WADA’s dopinglista eller läs på mer om vad som gäller för just dig. För elitidrottare är reglerna strikta. Man måste söka dispens i förväg och få den godkänd för att använda medicin i tävlingssamband. För tävlande på lägre nivåer kan det vara annorlunda. Då kan man ibland söka dispens retroaktivt efter exempelvis ett positivt dopingtest.

Kosttillskott

Många kosttillskott kontrolleras inte tillräckligt och kan innehålla dopingklassade ämnen, oavsett vad som står på innehållsdeklarationen. Man avråds därför starkt från att använda kosstillskott i annat än medicinskt syfte, där kontrollerna ser annorlunda ut. Det är till skillnad från andra preparat svårt att faktiskt veta hur innehållet ser ut och själv kontrollera detta, och man riskerar att åka fast för doping utan att medvetet ha försökt dopa sig.

Dopingkontroll

Som medlem kan du kallas till en dopingkontroll. Du är då skyldig att delta i en sådan kontroll. Att inte deltaga i eller aktivt fördröja en dopingkontroll hanteras av föreningen som ett positivt dopingtest. Är du omyndig kan föreningen känna sig manad att göra en orosanmälan till socialstyrelsen och det kan oavsett leda till lång avstängning från föreningen.