Extraträning

Extraträning

I CSA förekommer extraträningar antingen sporadiskt eller vid återkommande tillfällen, och hur det ser ut gällande tider, utbud etc varierar från säsong till säsong. En extraträning är normalt kostnadsfri och ska ses som ett komplement till den vanliga träningen. Ibland utannonseras extraträningar till hela föreningen, ibland till särskilda grupper. Det beror bland annat på vilken svårighetsnivå det gäller, hur många tränare som närvarar, hallyta, etc. De som bjuds in till extraträning måste anmäla att de är intresserade att närvara, och oftast är det ett begränsat antal platser vilket innebär att det är först till kvarn som gäller.

Under pandemin har extraträningarna varit pausade, men de kan eventuellt komma att starta igen under säsong 21/22.