GDPR

GDPR

Vad är GDPR?

GDPR (General Data Protection Regulation) är en dataskyddsförordning som tillkommit via EU i 2018 och som har ersatt personuppgiftslagen i Sverige. Som idrottsförening behandlar vi personuppgifter och är därför skyldiga att följa de nya regleringarna, som är striktare än de gamla. Att förstå vad dessa regler faktiskt innebär kan vara lite av en djungel för samtliga parter. Riksidrottsförbundet (RF) har förtydligat vad detta innebär för idrottsföreningar och deras medlemmar. Är du nyfiken kan du läsa mer HÄR. GDPR finns först och främst för att skydda enskilda personers rättigheter och genom att följa GDPR så upprätthåller CSA det skyddet.

Hur arbetar CSA med GDPR?

CSA arbetar givetvis för att leva upp till de krav som GDPR ställer på oss som förening. Nedan kan man läsa om uppförandekoden och vad den innebär, vilket vi är skyldiga att informera våra medlemmar om. Du som medlem kan rapportera eventuella missbruk eller misstankar om missbruk av personuppgifter till föreningens styrelse. Kontaktuppgifter till specifika styrelsemedlemmar finns i menyn, men det går även bra att maila direkt till info@cheersupreme.se.

Uppförandekod

Uppförandekoden är ett komplement till GDPR och dataskyddslagen. RF har en uppförandekod som uppdateras vid behov i samråd med datainspektionen och som är tänkt att förtydliga idrottsföreningars ansvar och rättighet inom GDPR. Som medlem i RF ansvarar vi för att följa uppförandekoden. Givetvis har strängare lagkrav etc företräde över uppförandekoden.
Här kan ni läsa RF’s senaste uppdatering av uppförandekoden, som uppdaterades den 14 februari 2018: https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/nya-dokument/personuppgifter-och-gdpr/uppforandekod_personuppgifter-och-gdpr.pdf

Vilken information har CSA om just dig?

Om du vill veta exakt vilken information CSA sparar på dig och i vilket syfte kan du kontakta styrelsen eller skriva till info@cheersupreme.se så får du detaljerad information om just dina sparade uppgifter. Generellt sparar CSA följande uppgifter:

Vem kan se och behandla dina uppgifter?

Enbart de som har behörighet i de olika systemen kan se din information. I systemen finns även olika grader av tillgång till information, vilket innebär att exempelvis tränare inte kan se en medlems personnummer, då tränare inte har någon användning för detta. Att sitta på exempelvis styrelseposter innebär inte heller att man automatiskt har tillgång till något system eller information om medlemmarna. Enbart de som behöver det har tillgång till just den information de behöver för att kunna utföra sin uppgift inom föreningen.