Intresseanmälan och uttagning /Try-out

Att bli medlem

Träningslag

För att bli medlem krävs det först att man gör en intresseanmälan. Inom max 14 dagar får man en återkoppling och man placeras därefter i kö eller direkt in i en grupp i mån av plats. Hamnar man i kö kontaktas man så fort det finns en ledig plats och tackar man ja blir man placerad in i den gruppen. En intresseanmälan är inte bindande, och man kan även provträna upp emot två gånger innan man förväntas ta ett beslut. Efter två träningar faktureras man om man inte har meddelat något annat.

Intresseanmälan till träningslag kan man fylla i HÄR.

Tävlingslag

För tävlingslag behövs det någon form av uttagning. Uttagningarna sker just för att sporten är utformad som den är. Det beror på att det finns ett begränsad antal platser i varje lag (detta styrs av tävlingsbestämmelser), samt att varje lag måste tillhöra en specifik tävlingsklass (t.ex. all girl, coed, groupstunt m.m.), svårighetsnivå (levels) och ålderskategori (minior, junior osv). Utöver detta så ska man även säkerställa att man får rätt antal av varje stunt-position i laget för att kunna konstruera stuntgrupper som fungerar (flyers, main-/side-baser, backspots).
Det är ett svårt pussel för tränarna att få ihop, eftersom laget behöver följa reglerna för de klasser man tänkt tävla i (annars kan man inte tävla) samt för att konstellationen ska fungera så att man får ihop ett tävlingsprogram (för få stuntgrupper etc kan leda till enorma avdrag).

Detta innebär också att det kan bli hård konkurrens att komma in i vissa lag och tränarna kan behöva ta beslut som varkens känns rättvisa eller roliga. Detta är så att säga medaljens baksida med sporten. CSA är dock väldigt medvetna om detta och brukar därför att bland annat vara delaktig i att lägga lagens pussel så att så få personer som möjligt hamnar fel eller kanske till och med helt utanför det de kan tänka sig. Föreningen förstår också den mentala press som sätts på unga aktiva som kliver in i en hall, kanske fylld av främlingar, och som förväntas prestera. Därför har föreningen ständigt testat nya metoder för att göra en uttagning som känns avslappnad och mer som en vanlig träning för de aktiva, och därefter försöka göra så många som möjligt nöjda utan att försvåra lagens förutsättningar under den kommande säsongen (för utspridda kunskaper kan exempelvis krångla till det rejält). Oftast finns det övriga föreningsrepresentanter eller extra tränare på plats under uttagningarna för att stötta aktiva och tränare, samt bemöta exempelvis föräldrars frågor och funderingar.

Inför varje säsongs uttagning går föreningen ut med information om hur det kommer att gå till via exempelvis hemsidan, Instagram m.m. Man kan även kontakta oss vid frågor. Kontaktuppgifter hittar man i hemsidans meny. Oftast kan man även anmäla sig på plats, men ju fler som föranmäler ett intresse för provträning eller uttagning, ju bättre koll har föreningen på hur många som ansöker från olika ålders- och svårighetsnivåer. Det innebär att om det exempelvis kommer omkring 40 personer som vill söka till samma lag, så kommer föreningen titta på om det går att starta upp ytterligare ett lag. Det innebär också att konkurrensen att komma in i ett specifikt lag kan minska. Så det kan löna sig att höra av sig i förväg om man vill söka sig till CSA eller testa för en högre nivå inom CSA.

Man kan även anmäla ett intresse för tävlingslagen efter avslutad uttagning eller t.ex. mitt i säsongen. Man kan då ha möjligheten att erbjudas plats om laget behöver fylla en position som du kan täcka. Har man blivit medlem i en annan förenings tävlingslag måste ett byte ske inom ett visst datum, och det datumet skiljer sig åt mellan t.ex. ålder. Byten som sker efter dessa övergångsperioder går att genomföra, men då kommer inte den aktiva att få tävla förrän nästa säsong. Men känns det rätt så kan laget och den aktiva exempelvis komma överens om en reservplats, där man tidigast får tävla nästa säsong.

Reservplatser eller lagplatser enbart reserverade för öppna tävlingar där fler lagmedlemmar tillåts är ibland en bra lösning för lag där söktrycket har varit högt. Oftast vill tränarna ha ett par reserver, eftersom det kan hända en hel del under en säsong, där reserverna kan behöva kliva in och ta någons plats. Det kan exempelvis bero på att en ordinarie aktiv har skadat sig, flyttat, slutat osv. För många reserver är dock en utmaning både för tränare, reserver och ordinarie lagmedlemmar, och sådana lösningar görs enbart baserad på lagets förutsättningar att klara av det (t.ex. antal tränare, erfarenhet, planering osv).

För att anmäla ditt intresse för våra tävlingslag eller anmäla dig till utannonserad tryout, klicka HÄR.