Kostnad

Kostnad

Medlemsavgift
200:- SEK
Denna avgift betalas per säsong och utöver terminsavgiften

Terminsavgift träningslag
1100:- SEK
Betalas per termin
(tillfälliga justeringar i pris gäller under VT 2021 pga Covid-19. Se informationsmail till medlemmar)

Terminsavgift tävlingslag
1500:- SEK
Betalas per termin
(tillfälliga justeringar i pris gäller under VT 2021 pga Covid-19. Se informationsmail till medlemmar)

Groupstunt
Groupstunt är i dagsläget gratis.
Föreningen ser nyttan i att representeras på flera sätt, samtidigt som våra aktiva får lägga ner väldigt mycket tid i hallen då de vanligtvis är med i våra tävlingslag samtidigt. För det engagemanget tar vi inte extra betald. Om man inte är med i något annat lag kommer man dock att faktureras en medlemsavgift och en anpassad terminsavgift.

Masters
Masters har i dagsläget en reducerad träningsavgift. Detta kan komma att ändras om intresset, antal träningar m.m. förändras, men i dagsläget betalar man medlemsavgift och beroende på när laget får starta igen efter pandemin så kommer styrelsen att se över om det är rimligt eller inte att kräva mer i avgift inför säsong 21/22.

Kontaktuppgifter

Samtliga kontaktuppgifter av relevans finns under hemsidans meny. Hittar du inte lämplig kontaktuppgift på hemsidan kan du alltid kontakta någon annan och be om hjälp. Vi delar givetvis inte ut medlemmars kontaktuppgifter eller andra kontaktuppgifter än föreningsmail till föreningens tränare, styrelse m.m. utan deras medgivande.