Lagkassor

Lagkassor

Alla lag bedriver försäljningar för att täcka diverse kostnader, vilket ska gynna laget och samtidigt se till att ingen aktiv ska behöva lägga pengar ur egen ficka för exempelvis tävling eller lagaktivitet (se mer info enl. ovan).

Träningslag säljer oftast enbart Bingolotter inför uppesittarkvällen den 23e dec, varav 50% av vinsten går direkt till lagkassan. Det brukar innebära en bra slant att nyttja till lagaktiviteter och annat för laget.

För tävlingslagen gäller max en försäljning per termin. Tränarna beslutar period och varor, och eventuella extra försäljningar måste först godkännas av styrelsen. Dessa försäljningar går direkt till lagkassan. Utöver detta säljer tävlingslagen också Bingolotter inför uppesittarkvällen den 23e dec, vilket de får 50% utav vinsten för, medan resterande vinst går till föreningen. När man byter lag så följer ens andel av lagkassan med till det laget man byter till. På så vis undviker CSA att en aktiv samlar in en massa pengar som tillfaller någon annan. Slutar man i CSA stannar dock pengarna kvar i kassan tillhörande det laget man lämnade, vilket också ger en ekonomisk förutsättning att ta in nya, kanske utomstående, medlemmar i just det laget utan att det påverkar planerade aktiviteter etc.

Man har inte personliga kassor i CSA, däremot kan man göra undantag vid större händelser som exempelvis en utomlandstävling. Ett eventuellt överskott tillfaller sedan lagkassan, så en tillfälligt personlig kassa är enbart tänkt att finansiera något specifikt och inget mer eftersom det kan leda till väldigt ojämställda förutsättningar exempelvis mellan gamla och nya medlemmar.