Bli lagförälder

Bli lagförälder

Inför varje säsongsstart brukar CSA försöka hitta en eller flera lagföräldrar per lag. Lagföräldrars uppgifter är främst att avlasta tränarna med oftast ganska få praktiska eller administrativa saker. Det skiljer givetvis mellan säsongerna och lagen, men vanligtvis handlar det om att dela ut och hantera lagets Bingolotter, hantera eventuell pantinsamling samt se till att lagets medlemmar bakar inför en jul- eller säsongsavslutning. I tävlingslagen händer det att tränarna ber om ytterligare hjälp vid exempelvis läger eller andra händelser som kan kräva mycket arbete av tränarna.

Som lagledare är det inte nödvändigtvis du eller ni som utför allt arbete, utan tanken är snarare att man ska vara den som kontaktar lagets föräldrar och försöker fördela en uppgift på flera personer. Har laget exempelvis fått önskan från föreningen att baka 80 kakor inför en juluppvisning så kan du som lagledare då kontakta föräldrar och försöka hitta 4 st hushåll som kan tänka sig att baka 20 kakor vardera. Oftast går detta enkelt och smärtfritt, men för tränarna som redan har väldigt mycket på sin tallrik så är det en ovärderlig hjälp att få. Föreningen ställer dock inga krav på lagföräldrar, utan CSA hoppas att man kan och vill när behovet uppstår. Om man exempelvis är lagförälder men vid Bingolotto-försäljningen har ont om tid eller av annat skäl inte kan stötta så brukar föreningen eller tränarna att hitta en annan person som kan ta just detta.

Så som lagförälder finns det egentligen inga krav, utan CSA hoppas att man har möjlighet att hjälpa, eller kan fördela uppgifter bland andra föräldrar som kan hjälpa, vid de tillfällen det behövs extra stöd i ett lag eller allmänt i föreningen.

Vill du veta mer om vad det innebär att vara lagförälder eller anmäla ditt intresse för denna eller nästa säsong? Kontakta i så fall info@cheersupreme.se, så svarar vi dig inom kort.