Säkerhet

Säkerhet

I csa sätter vi säkerhet högt på agendan. Föreningen arbetar därför ständigt för att förbättra rutiner, arbetsmetoder etc. Om du upplever en säkerhetsrisk som medlem, vårdnadshavare eller tränare uppmanar CSA att du kontaktar styrelsen eller tränaransvarig omgående. Vi är en ny förening, men med många erfarna nyckelpersoner. Det innebär att vi redan vet mycket, samtidigt som det att driva en förening är en ny erfarenhet för många utav oss. Det är genom våra tränare och medlemmar vi kan få den återkoppling som behövs för att åtgärda sådant vi inte själva uppmärksammat. Kontaktuppgifter hittar man via menyn på hemsidan. Och nedan kan man läsa på mer om det arbete CSA gör för säkerheten inom föreningen.

Ledare

Vi utbildar våra ledare via Svenska Cheerleadingförbundet (SCF) så att de är licensierade för åtminstone den nivå de är tränare för, om inte högre. Vi utbildar även våra tränare exempelvis via SISU och internt för att de ska få kompletterande kunskap som ledarskap, hälsa, mental träning, tejpning och lindning av skador, skadeförebyggande kunskaper, HLR och mycket mer. Alla ledare som är 15 år eller äldre måste lämna urdrag ur belastningsregistret. Tränare ingår normalt i team med flera tränare för att man alltid ska ha flera tränare på plats om något exempelvis händer. Undantag förekommer exempelvis vid sjukdom eller privatträningar, men oftast förekommer träningar ändå på samma tid som andra lags träningar, varpå tränarna för olika lag kan samarbeta om de blir ensamma och behöver hjälp. Yngre tränare paras oftast ihop med äldre och/eller erfarna tränare eller får stödtränare som närvarar på träningarna och stöttar tränarna vid behov. Detta är för att även om man är personligt lämplig som tränare trots sin unga ålder så kan man hamna i ett läge där ens ålder eller brist på erfarenhet blir en för stor belastning på tränaren. Att tränaren får stöd innebär en trygghet både för tränarna som ska växa i sina roller och skapa sin erfarenhet, samt för medlemmarna som exempelvis kan känna oro vid för unga ledare.

Träningsupplägg

Samtliga tränare har fått riktlinjer från CSA angående lämpliga övningar för respektive nivå, samt att tävlingslagens tränare ansvarar för att inte öva på saker som är svårare än den nivån de ska tävla på. I utvecklingssyfte kan undantag göras för enskilda aktiva om de besitter förmågan och tränarna är så pass kunniga och har giltig licens för det som utförs, att de kan hantera svårare övningar på ett säkert sätt. Träningarna ska också vara utformade enligt CSA’s direktiv för att minska skador. Detta kan exempelvis innebära att värma upp innan en huvudaktivitet, att dela upp svåra övningar i enklare delövningar, att utföra styrka och stretch som stärker och ökar rörlighet och förbereder kroppen inför vidare utmaningar. Cheerleading är en skadepräglad sport där man tar risker och ens säkerhet är beroende av andra medlemmars prestation. Därför är det extra viktigt att som tränare få laget att samarbeta väl, arbeta på sina grunder samt utvecklas i lagom takt. Säkerheten kommer alltid först.

Alkohol, droger och doping

Föreningen har en egen policy för medlemmars hantering av alkohol, droger och dopingpreparat, samt har i exempelvis föreningspolicyn utökad detta ansvaret även till exempelvis vårdnadshavare i föreningssammanhang.

För att läsa på om drogpolicyn, klicka HÄR.
För att läsa på om föreningspolicyn, klicka HÄR.

Försäkring

Alla aktiva och tränare är försäkrade. Försäkringen gäller för föreningsaktiviteter som träning, tävling etc, samt direkt resa till och från dessa tillfällen. Vid olycksfall måste du eller din vårdnadshavare skicka in en skadeanmälan till SCF’s anslutna försäkringsbolag. Föreningen kan tyvärr inte göra detta åt dig, men det finns både information samt telefonnummer till försäkringsbolaget om du behöver hjälp. Se nedan för mer information.

Läs mer om hur du skadeanmäler via SCF’s hemsida: https://www.cheerleading.se/sida/?ID=238836

Eller gå direkt till skadeanmälan (klicka på ”Olycksfall”): https://www.svedea.se/gruppforsakringar/cheerleading/skadeanmalan

Du kan även läsa mer om vad försäkringen innebär HÄR.

Notera att innan skadeanmälan skickas in måste en föreningsrepresentant fylla i och signera längst ner på formuläret för att intyga att skadan har uppstått så som anges enligt beskrivningarna. Detta får inte göras innan vårdnadshavare eller myndig medlem har fyllt i resterande skadeanmälan.

Kost och hälsa

Föreningen har inlett ett arbete för att öka tränare och medlemmars kunskap kring kost och hälsa. Delvis kan man läsa om nyttig information redan nu, via länken nedan. Men föreningen kommer även att trappa upp arbetet genom utbildning, föreläsning, riktlinjer m.m. allt eftersom vi bygger upp mer kunskap kring ämnet. Föreningen har uppmärksammat att medlemmar brister i sina kost- och hälsovanor vilket absolut inte är bra varken inom idrott eller i växande ålder. Socker, energidrycker och ohälsosam mat är inget att ladda kroppen med innan träning eller återhämta kroppen med efter träning. Att dyka upp till en 2-3 timmar lång träning utan att ha ätit sedan lunch är heller inte bra för kroppen och det ökar säkerhetsrisken både för den aktiva och berörda lagmedlemmar. Om en bas är ofokuserad och trött kan det innebära direkta skador för hela stuntgrupper inom laget. Föreningen uppmärksammar även behovet av att utveckla sunda förhållanden till mat och vikt i en sport där exempelvis en flyers vikt gentemot baserna som lyfter flyern faktiskt spelar en aktiv roll i vem som kan vara flyer i varje säsongs laguppställning och där tränings- och tävlingsklädernas funktion också innebär avslöjande kläder som kan uppmana till kroppslig jämförelse mellan aktiva. Detta är särskild känsligt i lag där man blandar juniorer och seniorer och i åldersgrupper där alla utvecklas men i olika takt, och där sårbarheten för exempelvis ätstörningar är vanligare förekommande generellt. Här behöver kunskapen att breddas bland tränare, föräldrar och aktiva för att skapa den grund som krävs för att förebygga, uppmärksamma och hantera vikhets i god tid, både i och utanför hallen.

Läs mer om kost och hälsa redan nu: https://cheersupreme.se/kost-och-halsa/