Att coacha i CSA

Coaches

Påverka

I CSA tycker vi det är viktigt att alla medlemmar får vara med och påverka föreningen. Du som tränare har därför möjlighet att göra just detta, både för ditt lag och föreningen i stort. Som tränare bjuds man in till diverse möten under säsongens lopp där man kan påverka och diskutera lösningar på problem, fråga om hjälp m.m. Samt att man kan kontakta styrelsen när som helst om man önskar att styrelsen tar upp något specifikt. Föreningen har även en tränaransvarig som stöttar dig i rollen som coach och detta är oftast den person man kontaktar vid frågor eller problem.

Stöd och hjälpmedel

Som coach får du ett flertal hjälpmedel. I sportadmin kan du ta närvaro, se kontaktuppgifter till dina aktiva, göra mailutskick m.m. CSA hjälper alltid nya tränare att komma igång med sportadmin samt hjälper vid frågor eller problem. På CSA’s hemsida kan alla coaches logga in och få tillgång till viktig information, ytterligare kontaktuppgifter samt en mängd övningar och information som hjälper dig att bygga upp en bra träning och hitta övningar och inspiration. Vid säsongsstart får samtliga tränare inloggningsuppgifter samt information om hur man använder hemsidan. Som coach i CSA får man även stöd genom styrelse, lagföräldrar, tränaransvarig m.m. Om ett lag har flera unga eller nya tränare är det också vanligt att man får en stödperson som närvarar på träningarna och stöttar vid behov.

Utbildning och säkerhet

CSA tycker också att det är viktigt att utbilda sina tränare. Både för att du som tränare ska känna dig trygg i din roll, och för att hålla en högre kvalité och säkerhet på träningarna. CSA utbildar tränarna både internt (vi har många erfarna medlemmar med bred utbildning) och externt inom t.ex. SCF, SiSu m.fl. och oftast sker detta i samråd med tränarna så att man kan få de utbildningar som både föreningen kräver och man själv önskar för att klara av sin coach-roll på bästa sätt. Detta kan vara allt från Hjärt- och Lungräddning (HLR), tejpning, kost och mental träning till Svenska Cheerleadingförbundets (SCF) utbildningar för att få licens för den nivå man önskar coacha.

Ansvar och arvode

Som coach får du ett arvode efter varje termin. Arvodet baseras delvis på vilken roll du har samt hur många tillfällen du faktiskt har närvarat. Det ställs olika krav på olika tränarroller. Som lärling förväntas du enbart närvara och lära dig hur man coachar. Som assisterande coach förväntas du närvara och ta en lika stor del i själva träningen som en huvudcoach. Som huvudcoach förväntas du närvara och ta lika stor del i själva träningen som den assisterande coachen. Men du förväntas också att sköta det administrativa, vilket innebär bl.a. föräldrakontakt, mailutskick till just ditt lag, tränings- och tävlingsplanering osv.

I vissa fall önskar tränarna att dela ansvaret lika, och då får alla tränarna lika mycket utav det totala beloppet. Arvodet kan variera mellan säsong etc, men om arvodet exempelvis är 120:-/träning för huvudcoach och 100:-/träning för assisterande coach, och två coacher önskar att dela ansvar, då kommer de att få 110:-/vardera/träning. Notera att det faktiska beloppet kan vara något annat då det skiftar mellan säsong, tävlings- och träningslag etc. Tävlingslagens tränare får ett högre arvode än träningslagen då det ligger ett mycket större ansvar på dessa tränare. Det exakta beloppet varje tränare får per träning förmedlas till tränarna inför varje säsong och baseras bl.a. på föreningens ekonomi. Hittils har CSA’s tränararvoden legat på samma belopp eller höjts. Om man önskar att gå från exempelvis lärling till assisterande coach så ser föreningen mycket positivt på detta. Men det är då viktigt att delvis berätta det för exempelvis CSA’s tränaransvarig så att man kan planera nästa termin/säsong, utbildningar m.m. Men också att man försöker ta mer ansvar och visa att man kan klara av den rollen redan innan man faktiskt får ett större ansvar. Vår tränaransvarig har tät kontakt med samtliga tränare, lagstöd, föräldrar m.fl. och brukar därför ha bra koll på hur det går i de olika lagen.

Närvaro

Huvudtränaren förväntas ta närvaro i Sportadmin vid varje träningsstart. Detta görs av flera skäl. Vid exempelvis en brand behöver tränarna veta hur många aktiva som faktiskt finns i hallen så att man kan meddela brandkåren om alla har kommit ut eller ej. Flera av föreningens bidrag baseras på de aktivas närvaro, och att inte ta närvaro kan därför påverka föreningens ekonomi. Det är också mycket viktigt att man fyller i närvaron korrekt både av säkerhetsskäl och för att föreningen inte ska begå bidragsbrott genom att ange närvaro på någon som inte alls har närvarat. Arvodet för tränarna baseras också på förd närvaro. Om inte närvaron läggs in i sportadmin kan vi heller inte betala ut något arvode. Det är alltså av flera skäl viktigt att du som tränare ser till att föra närvaro. Föreningen är självklart mån om att detta ska fungera och informerar och påminner om detta, samt erbjuder hjälp att komma igång med sportadmin så att man vet hur det fungerar.